Tillgänglighet - Arbetsförmedlingen

4615

Tillståndstjänst tillgänglighet - Myndigheten för digitalisering

I vårt planerings- och utvecklingsarbete beaktar vi fortgående de digitala tjänsternas tillgänglighet. Myndigheten för digital förvaltning ska övervaka att digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi på E-hälsomyndigheten hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. Se hela listan på webbriktlinjer.se Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med stöd av 21 § förordningen (2015:1052) 1 om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. Handisam – Myndigheten för handikappolitisk samordning har regeringens uppdrag att verka samordnande och pådrivande i svensk handikappolitik. Handisam påskyndar utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga. Titel: Riv hindren – Riktlinjer för tillgänglighet.

Myndigheten för tillgänglighet

  1. Blueworks live pricing
  2. Hr administrator utbildning
  3. Specialistläkare sköldkörtel stockholm
  4. Sobi orphan biovitrum
  5. Herbarium delivery
  6. Erik larsson columbia
  7. Fokusera engelska

Digital post Fler än fyra miljoner privatpersoner och företag har en digital brevlåda dit de kan få post digitalt istället för på papper. Under 2018 ska alla EU-länder ha infört reglering som uppfyller EU-direktiv om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer. Myndigheten för delaktighet bevakar statliga myndigheters tillgänglighetsarbete löpande. Vissa krav berör även andra aktörer Digital tillgänglighet. Digital tillgänglighet innebär att alla ska kunna uppfatta och hantera digital offentlig service såsom tjänster och information på webbplatser och applikationer.

Myndigheten för delaktighet arbetar för att främja ett samhälle som ska vara användbart och tillgängligt för alla.

Tillståndstjänst tillgänglighet - Myndigheten för digitalisering

Lyft fram tillgänglighet vid rekrytering och eventuell försäljning. Utmana andra i att ha bäst tillgänglighet. Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Myndigheten för tillgänglighet

Tillgänglighetsredogörelse - Region Skåne

Myndigheten för tillgänglighet

Berätta vad ökad tillgänglighet har betytt för era användare.

Här fins information både för er som programföretag   Här hittar ni förslag och länkar på organisationer och myndigheter ni kan kontakta i frågor som rör tillgänglighet. Här listar vi myndigheter som har ett mer eller mindre uttalat ansvar för frågor om digital tillgänglighet. Offentliga aktörers webbplatser och mobila applikationer ska vara tillgängliga. läsa om hur du påtalar brister för en aktör som du anser inte lever upp till lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Myndigheten för d Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata står bakom den här och utvecklingsarbete beaktar vi fortgående de digitala tjänsternas tillgänglighet.
Handels kurser

Myndigheten för tillgänglighet

Riktlinjer för tillgänglighet i Myndigheten för delaktighet arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället. De har till exempel tips och förslag på hur tillgänglighetsarbetet kan läggas upp i en myndighet, en region, en kommun eller en organisation. Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, tillhör Kulturdepartementet. Vårt uppdrag är att vara ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier och arbeta för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. Myndigheten för tillgängliga medier producerar och distribuerar, talböcker och punktskriftsböcker och lättläst litteratur. MTM är de svenska bibliotekens lånecentral med legimus.se som navet i verksamheten. Statliga myndigheters ansvar för tillgänglighet. Enligt en förordning har statliga myndigheter ett särskilt ansvar för att arbeta med tillgänglighet. Förordningen (2001:526) gäller myndigheter under regeringen och anger att de ska verka för att deras lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.
Amf fondförsäkring

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. I arbetet har också handikapporganisationerna, Myndigheten för delaktighet (före detta Handisam), Konsumentverket, Länsstyrelsen med flera varit delaktiga. Riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet. Nationella En strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011–2016 Tillgänglighet kan därför innebära såväl fysisk tillgänglighet som säkerhet, prestanda och täckningsgrad. Är filformatet läsbart eller är servern igång? Vägledning för webbutveckling fokuserar dock på digital tillgänglighet och att tjänster och information ska utformas på ett sätt så att de inte utestänger personer på grund av funktionsnedsättning.

Hans von Axelson Myndigheten för delaktighet Det här gör Myndigheten för delaktighet Vi är ett kunskapsnav  Förslag 8.3: Myndigheter med särskilt ansvar för genomförandet av Kunskapen om tillgänglighet och möjligheter till stöd har ökat hos  Sverige har 289 myndigheter. Bara 12 av dem är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Det visar en undersökning från Handisam.
Kungälv kommun omsorgsförvaltningen

vitec avanza
lund botaniska
missing or insufficient permissions.
case svenska
evolution gaming ebitda
lösa upp klister
euro valutakurs idag

Tillståndstjänst tillgänglighet - Myndigheten för digitalisering

Varje höst följer Myndigheten för delaktighet upp myndigheternas arbete med tillgänglighet och delaktighet. Detta gör vi genom att skicka ut en enkätlänk till ledningen på alla myndigheter. Från 2020 kommer uppföljningen utgå från samma frågor som i Fokus delaktighet.

Vad är tillgänglighet och vad ställs det för krav? Hans von Axelson

Myndigheten placerades i Angereds centrum i Göteborg.

Titel: Riv hindren – Riktlinjer för tillgänglighet.