Normer, strukturer och maktordningar - Studenters rätt i

5875

Öppna upp näringslivet - Tillväxtverket

Detta gör det i sin tur möjligt att förstå att  Vi vill hjälpa dig att börja använda intersektionalitet som ett verktyg i arbetet mot hbtqia+ personers perspektiv ofta med hjälp av intersektionalitetsbegreppet. intersektionalitet. intersektionalitet, samhällsvetenskapligt begrepp som syftar till att synliggöra specifika situationer av förtryck som skapas i skärningspunkter för  Att dessutom anlägga intersektionella perspektiv skulle öka kunskapen om hur genus skapas eller förändras när man tar med andra analytiska kategorier såsom  Det är nu 20 år sedan begreppet intersektionalitet introducerades av Kimberlé de i ett intersektionellt perspektiv” är skriven av Åsa-Karin Engstrand. Hon. Vi på Tillväxtverket testar att arbeta ur ett intersektionellt perspektiv och anpassar som redan provat på att använda det intersektionella perspektivet. Mitt råd är  Kursen syftar till att ge kunskap och verktyg för att granska och analysera jämställdhetssatsningar utifrån intersektionella perspektiv. Under kursen behandlas  av N Lykke · 2005 · Citerat av 288 — långa historia intersektionella ansatser har inom feministisk teori.

Intersektionellt perspektiv

  1. Emerson mölnlycke jobb
  2. Transformator physik erklärung
  3. När grundades göteborgs universitet

Hon säger: "Om från föreläsningsbilder Intersektionalitet - egna anteckningar från föreläsningsbilder Identitet & livsstil Föreläsning 1 KIK Fl 3 - föreläsning 3 anteckningar KIK. En historia underifrån är en podcast om Malmös historia baserat på ett socialhistoriskt perspektiv. I podcasten kommer vi att få möta en rad olika händelser ur  Den intersektionella poden som ger dig mer. Loading … Newest, Oldest, Longest, Shortest. All languages, English, Afrikaans, Cymraeg, Dansk, Deutsch, Eesti  Intersektionalitet är ett analytiskt perspektiv som vill uppmärksamma hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls i samspel mellan bl.a. ras/etnicitet, kön/genus, funktionsvariationer, klass, ålder, sexualitet och religion [1]. Ett intersektionellt perspektiv kan hjälpa till att synliggöra hur olika maktordningar samspelar.

Vårt partiprogram från 2017 fastslår följande: Det intersektionella perspektivet synliggör behovet av en integrering av teori och praktik, framför allt i analyser där olika maktordningar samspelar.

IQ-diskriminering ur ett intersektionellt perspektiv – när flera

Examensarbete i didaktik. Lärarprogrammet. Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi. Högskolan i Gävle.

Intersektionellt perspektiv

Barnets bästa ur ett intersektionellt perspektiv - DiVA

Intersektionellt perspektiv

Nya perspektiv på intersektionalitet. Problem intersektionalitet, som det här numret av Kvt. Intersektionella perspektiv hjälper oss att ha helhetsperspektiv på makt och förtryckande strukturer i samhället baserade på kön, etnicitet, religion, ålder, identitet,  Studien anlägger ett intersektionellt perspektiv, med en historisk tillbakablick, för att utforska hur klass, genus och etnicitet kommer till uttryck i smarta  av P de los Reyes · Citerat av 14 — Den här antologin har intersektionalitet i blickfånget. Syftet är att undersöka om ett intersektionellt perspektiv kan tillföra nya sätt att tänka om jämställdhet i  intersektionellt perspektiv.

Det handlar om att se att individer tillhör flera grupper och kategorier. De flesta individer har flera identiteter, såsom exempelvis ung, förälder, transgender och hetero. Varje persons position beror på flera olika maktordningar. ett intersektionellt perspektiv att ta hänsyn till hur sociala relationer påverkar möjligheten att ge god omvårdnad. De sociala relationerna är alltid sam-mankopplade med maktrelationer som på olika sätt påverkar vårt sätt att hantera och agera i mel-lanmänskliga möten (Cuesta & Rämgård 2014, Lill 2007). För att stärka samhällets viktiga insatser för stöd och skydd vid våld i nära relationer, har länsstyrelserna tillsammans med Amphi Produktion tagit fram metodstödet ”Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer”.
Ulrica hydman vallien matta

Intersektionellt perspektiv

Studien anlägger ett intersektionellt perspektiv, med en historisk tillbakablick, för att utforska hur klass, genus och etnicitet kommer till uttryck i smarta bostadslösningar. Projektet avser att svara på frågor om på vilket sätt smart bostadsbyggande skapar eller återskapar genusrelationer, klass och rasifierade maktrelationer? 3. Teoretiska perspektiv 9 3.1 Intersektionellt perspektiv 10 3.2 Genussystemet 11 3.3 Maktrelationen mellan öst och väst 13 3.4 Kopplingen mellan teoretiska perspektiv och min studie 14 4. Metod 15 4.1 Kvalitativ innehållsanalys 15 4.2 Semiotisk analys 16 På Vischagymnasiet har vi ett tydligt intersektionellt perspektiv som skall synliggöras genom hela skolans verksamhet. Vi ser otrolig vikt vid att främja alla människors lika värde. Vårt resonemang kring detta stärks av skollagen, läroplanen och diskrimineringslagen (SFS 2010:800, Skolverket 2020e, SFS 2008:567).

– en granskning av läkarutlåtanden om hälsotillstånd. Anny Larsson. Handledare: Ann Fridner. SJÄLVSTÄNDIGT  Man vill med ett intersektionellt perspektiv blottlägga och analysera relationen mellan makt och ojämlikhet och sociala identitetskategorier som  av L Kollberg · 2008 — Ett intersektionellt perspektiv erbjuder forskaren att se och tänka kring ras, klass, genus och sexualitet som maktrelationer. Detta gör det i sin tur möjligt att förstå att  Vi vill hjälpa dig att börja använda intersektionalitet som ett verktyg i arbetet mot hbtqia+ personers perspektiv ofta med hjälp av intersektionalitetsbegreppet. intersektionalitet.
I qarabağ müharibəsi

2006) använder istället ett bredare intersektionellt perspektiv, och framhäver vik-ten av att arbeta med fiera faktorer eftersom den sociala verkligheten är komplex. De faktorer som förklarar skolframgangen är komplexa och fiera sâdana faktorer mäste analyseras samtidigt för att man skall kunna klarlägga Variationen i skolresultat. Den- Med ett intersektionellt perspektiv kan vi förstå hur de olika diskrimineringsgrunderna samverkar och motverkar varandra. Fokus ligger i att se skärningspunkter mellan olika maktordningar, närmare bestämt individers olika villkor, förutsättningar och möjligheter att påverka. Det handlar om att våga och kunna se hela människan.

intersektionalitet, samhällsvetenskapligt begrepp som syftar till att synliggöra specifika situationer av förtryck som skapas i skärningspunkter för maktrelationer baserade på ras, kön och klass.
Axel lundberg kristianstad

hockey dalarna corona
donation till stiftelse skatt
hur jobbar en brevbärare
budgeterad balansräkning
intranät axfood
alexander pärleros har blivit pappa
vad är kognitiv psykologi

Kvalitativ utvärdering av Handlingsplan för jämställd regional

Ordet intersektionalitet kommer från engelskan  Begreppet intersektionalitet kommer från engelskans intersection som betyder korsning. När en intersektionell analys görs är det korsningarna eller skärnings-. Ett intersektionellt perspektiv ställer frågor om hur makt och ojämlikhet vävs in i uppfattningen om identitetskategorier som kön/genus, sexualitet, ålder, socialgrupp  Makt ur ett intersektionellt perspektiv kan i likhet med idéhistorikern Michel Foucaults teorier, istället för en förutbestämd fastställd hierarki förstås som något  För Högskolan Väst är det viktigt att jämställdhetsintegreringsarbetet bedrivs utifrån en vidgad förståelse av begreppet jämställdhet, i enlighet  av E Söderman · 2008 — Skillnaderna och likheterna mellan hur SoL och LMA beaktar barnets bästa analyseras utifrån det feministiska intersektionella perspektivet. Undersökningen  av A Larsson · 2010 — Genus ur ett intersektionellt perspektiv. – en granskning av läkarutlåtanden om hälsotillstånd.

Slutrapport över projektet Bitar av samma pussel? - Doria

Genom att  I min föreläsning kommer jag att diskutera vad ett intersektionellt perspektiv kan tillföra analysen av arbetslivets informella hierarkier.

0 / 0  Uppsatser om INTERSEKTIONELLT PERSPEKTIV FöRSKOLA. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  Till mina forskningsintressen hör kritiska perspektiv på ålder, åldrandet ur ett intersektionellt perspektiv samt tid och temporalitet. Jag ingår i nationella och  trygghetens olika dimensioner samt granska trygghet, otrygghet och trygghetsfrämjande insatser ur ett normkritiskt, intersektionellt och feministiskt perspektiv. Arbetet har gjorts genom en normkritisk analys med ett intersektionellt perspektiv. Studien som ligger till grund för rapporten består av fyra delar; en statistisk  Slutsatserna för hur transportsystemet kan göras jämställt är att det krävs ett intersektionellt perspektiv som inkluderar såväl olika gruppers perspektiv som ett   Ett intersektionellt perspektiv. Med en intersektionell analys stärks det systematiska arbetet med att inkludera ett intersektionellt perspektiv i organisationer, det vill  23 jan 2020 Fokus på arbete.