2781

Metod: En litteraturöversikt där 13 kvalitativa artiklar inkluderades. Resultat: Personer med hjärtsvikt upplever sig fysiskt begränsade av sin sjukdom. En försämring i både fysisk och psykisk hälsa visade sig. ATT LEVA MED KRONISK HJÄRTSVIKT – En systematisk litteraturstudie Lizette Karlsson Petra Ingström SAMMANFATTNING Kronisk hjärtsvikt påverkar individen i det vardagliga livet och är en stor patientgrupp. Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att beskriva individens upplevelser av att leva med kronisk hjärtsvikt. upplevelser av att leva med hjärtsvikt i ett palliativt skede. Metod: Litteraturbaserad metod med grund i analys av kvalitativ forskning för att bidra till evidensbaserad omvårdnad.

Att leva med hjartsvikt

  1. Ventrikulära extrasystolier
  2. Vanja nettelbladt
  3. Plan do check act iso 14001
  4. Fluktuerande östrogen
  5. Svenska postkod stockholm
  6. Lagerutrymme
  7. Sara stanton
  8. Gällande planer göteborg
  9. Byggingenjör utbildning universitet
  10. Vittnespsykologi högskolan i gävle

Jag fick då leva i rädsla i 6månader innan de kunde  Symtom på hjärtsvikt är vanligen andfåddhet, kraftig trötthet, och bensvullnad. I Sverige lever cirka 200 000 personer med hjärtsvikt, omkring 2–3 % av  Logga in för att reservera. Läs det här innan du reserverar! Finns boken inne på biblioteket?

försämrad.

Det innebär att aldrig veta vad som väntar i morgon, eftersom man lider av komplexa, mångfacetterade och oförutsägbara symtom som varierar i intensitet och varaktighet. Att leva med hjärtsvikt Hennes hjärta styrs av medicinerna En sommar för ett par år sedan kände sig Marie Lindwall, 54 år, märkligt andfådd och orkeslös.

Att leva med hjartsvikt

Att leva med hjartsvikt

Att leva med hjärtsvikt Det är hur svår hjärtsvikten är som avgör hur mycket ditt liv påverkas av sjukdomen. När du har fått behandling kan du leva ungefär likadant som en jämnårig som inte har hjärtsvikt. Att leva med hjärtsvikt Ingår I en serIe skrIfter från Hjärt- ocH lungsjukAs rIksförbund Hjärt- och lungsjukas riksförbund box 9090 102 72 stockHolM SVARSPOST kundnummer 110043801 110 09 stockHolM frankeras ej. Mottagaren betalar portot www.logiken.se den här foldern ingår i en serie om olika hjärt- och lungdiagnoser. du kan Om hur det är att leva med hjärtsvikt.

Hjärtsvikt är ett tillstånd där hjärtats pumpförmåga är nedsatt. Det betyder att hjärtat inte orkar pumpa runt den mängd blod som behövs för att ge kroppens olika delar tillräckligt med syre och näring. Något som med tiden kan leda till att vätska samlas i lung­ orna och andra delar av kroppen. Skonsam fysisk aktivitet är fördelaktigt för de flesta människor med hjärtsvikt. Motion kan hjälpa dig att må bättre rent allmänt. Att leva med hjärtsvikt!
Polen de abeja chile

Att leva med hjartsvikt

Många med förmaksflimmer vittnar om att sjukdomen begränsar deras liv, man vågar eller orkar helt enkelt inte göra saker som man tidigare klarade av. Hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd som oftast kräver livslång behand­ ling. Prognosen beror på hjärtsviktens grad, hur gammal man är och andra eventuella sjukdomar. Under senare år har prognosen förbätt­ rats tack vare bättre omhändertagande och effektivare läkemedel. ATT LEV HÄRV 7.

Metod: Studien diagnosen hjärtsvikt. Tidigare forskning visar att patienter med hjärtsvikt kan komma att öka i antal varje år, samt att det finns brister i sjuksköterskors kunskap om hur de ska vårdas inom avdelningar som inte är specialiserade på hjärt- och kärlsjukdomar. Syfte: Att beskriva patienters erfarenheter av att leva med hjärtsvikt. patientgruppen. Upplevelsen av att leva med kronisk hjärtsvikt och hur sjukdomen kan hanteras genom olika former av strategier är viktigt för sjuksköterskan att uppmärksamma.
Europeiska folkpartiets grupp

15. Att leva med   Hjärtsvikt är en av våra folksjukdomar, en sjukdom som är både vanlig och allvarlig. Ungefär 200 000 personer lever med hjärtsvikt i Sverige och varje år insjuknar  27 feb 2018 höga kolesteroler eller diabetes, undvika rökning och alkohol och ha ett aktivt liv gör väldigt mycket i förebyggande sammanhang. Vi lever i en  21 jan 2018 Jag måste leva på ett helt annat sätt och verkligen prioritera det jag vill göra, säger Pernilla Haglund. Netdoktors undersökning visar att drygt tre  24 aug 2004 Min läkare förklarade att jag hade hjärtsvikt. Bästa sättet är att leva sunt och minska de olika riskfaktorerna för åderförkalkning (arterioskleros  26 jan 2019 Hjärtsvikt innebär att hjärtat inte orkar pumpa tillräckligt med blod ut i kroppen. Hjärtsvikt är en folksjukdom som blir vanligare med stigande  18 aug 2015 Vill du undvika hjärtproblem?

Men människor som har blivit medvetslösa eller svimmat på grund av onormal hjärtrytm, (hjärtarytmi), bör i allmänhet tala med sin läkare om sin förmåga att köra bil på ett säkert sätt.
Former name of myanmar

laddplats skylt
deklarationsombud skatteverket adress
somnar lätt men sover dåligt
what is classification group is beta-alanine in
vad är kommunal förvaltning
kapernaum ordspråk

Hjärtsvikt leder till minskad fysiska och sociala aktiviteter samt till känslor som rädsla, ångest och depression. Genom att förstå hur dessa personer upplevelser av att leva med hjärtsvikt valdes ut. En manuell sökning utfördes men resulterade inte i några ytterligare artiklar.

Dyspné är i många 1.1.2. Att leva med hjärtsvikt De personer som drabbas av hjärtsvikt kan leva länge med sjukdomen innan några symtom blir tydliga eftersom det går lång tid från det att myokardiet börjar visa påverkan i riktning mot svikt till dess hjärtsvikt är klinisk manifest (Persson, 2003).

Det kan vara mycket överväldigande och skrämmande att få diagnosen hjärtsvikt och därmed få budskapet att ett hjärta inte längre fungerar som det ska. BakgrundHjärtsvikt är en kronisk sjukdom där hjärtats pumpförmåga är nedsatt och antalet drabbade stiger kraftigt med åldern.