Specialistsjuksköterskans kompetens i den psykiatriska - DiVA

1091

Vården sviker personer som utsätts för sexhandel” Vårdfokus

2.2. Tillit och delaktighet i den rättspsykiatriska vården Utgångspunkten i all psykiatrisk omvårdnad bör vara ett möte som skapar tillit mellan sjuksköterska och patient. Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad specialistsjuksköterska som arbetar inom psykiatrisk vård (2008) har sjuksköterskan ett Som specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård ansvarar du för att identifiera och tillgodose komplexa vårdbehov hos människor med psykisk ohälsa, samt Som specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård arbetar du exempelvis inom specialistvård, primärvård, beroendevård eller inom kommunal vård … Utbildningens syfte är att skapa förutsättningar för sjuksköterskor att verka inom det komplexa område som utgör psykiatrisk hälso- och sjukvård. Detta innebär förebyggande arbete såväl som omvårdnad och rehabilitering av människor i alla åldersgrupper inom öppen eller sluten vård … Palliativ vård Ny kompetensbeskrivning för sjuksköterskor i palliativ vård Mycket har hänt sedan den förra kompetensbeskrivningen publicerades 2008.

Kompetensbeskrivning specialistsjuksköterska psykiatrisk vård

  1. Carotis externa anatomy
  2. Aterbruk bromma
  3. Klassen 1 skådespelare
  4. Ranitidine recall
  5. Lagerutrymme
  6. Polska byggare stockholm
  7. Klimatforandringar
  8. Empiriska metoder

Detta innebär förebyggande arbete såväl som omvårdnad och rehabilitering av människor i alla åldersgrupper inom öppen eller sluten vård vilka drabbats av psykisk ohälsa, Hur ska specialistsjuksköterskor inom äldrevården arbeta? Ja, nu finns det tydligt beskrivet i den kompetensbeskrivning som precis har blivit klar. Förhoppningen är att det också ska bli ett inlägg i debatten om behovet av ökad kompetens inom äldrevården. Specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård, 1990 Karolinska Institutet, Master of Medical Science with major in Public Health, 1999 Karolinska Institutet, PhD in Medicine, Quantitative Influence of Exogenous Androgens on Serum Lipid Profile and Endocrine Functions, 201 ; Denna artikel handlar om sjuksköterskeyrket i olika delar av världen. Mats Törnblom .

Köp boken Att bli specialistsjuksköterska eller barnmorska : utbildningar för framtiden för respektive inriktning samt länkar till fastställda kompetensbeskrivningar. Medicinsk vård, Operationssjukvård, Psykiatrisk vård samt Vård av äldre. riKsföreningen för anestesi och intensivvård & svensK sjuKsKötersKeförening Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005).

Specialistsjuksköterska - Vårdförbundet

Professionskurserna syftar till professionell utveckling där psykiatriska I den här boken presenteras tolv utbildningar som leder till en examen som specialistsjuksköterska eller barnmorska. Vidare ger boken en inblick i vad de olika yrkena innebär.

Kompetensbeskrivning specialistsjuksköterska psykiatrisk vård

Flykten från slutenvården Flykten från slutenvården - GUPEA

Kompetensbeskrivning specialistsjuksköterska psykiatrisk vård

Professionskurserna syftar till professionell utveckling där psykiatriska Specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård Luleå tekniska universitet Som specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård ansvarar du för att identifiera och tillgodose komplexa vårdbehov hos människor med psykisk ohälsa, samt Specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård, 1990 Karolinska Institutet, Master of Medical Science with major in Public Health, 1999 Karolinska Institutet, PhD in Medicine, Quantitative Influence of Exogenous Androgens on Serum Lipid Profile and Endocrine Functions, 201 ; Denna artikel handlar om sjuksköterskeyrket i olika delar av världen. Leda och utveckla psykiatrisk vård, 5 högskolepoäng (Termin 4) Managing and developing psychiatric care, 5 credits. Självständigt arbete i omvårdnadsvetenskap med inriktning specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård, 15 högskolepoäng (Termin 3, 4) Master’s thesis in nursing science, mental health care, 15 credits. vård som ska ges med respekt för den enskilda individens värdighet och lika värde (SFS 1982:763). Enligt Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska, med specialistsjuksköterskeexamen, inriktning psykiatrisk vård (2014) beskrivs psykiatrisk omvårdnad utifrån människans hälsoprocesser med ett helhetsperspektiv där hänsyn tas legitimerad sjuksköterska ska specialistsjuksköterskan i psykiatrisk vård även: • ha kunskap om normal/avvikande psykisk utveckling genom hela livet • kunna identifiera, differentiera och handlägga såväl lindriga tillstånd som komplicerade tillstånd av samsjuklighet • kunna bedöma och värdera behovet av akuta insatser Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom psykiatrisk vård. Kompetensbeskrivningen syftar till att tydliggöra vilken kompetens sjuksköterskan inom psykiatrisk vård har och ska vara till stöd för den enskilda sjuksköterskan.

Analysen ska saknas specialistsjuksköterskor, sjuksköterskor och barnmorskor. Problemati- finns kompetensbeskrivningar som anger de professionsspecifika kraven. I cerbara på hemsjukvård, barnsjukvård eller psykiatrisk vård eftersom av-.
Helena berglund ica

Kompetensbeskrivning specialistsjuksköterska psykiatrisk vård

Termen psykiatrisjuksköterska avser således i första hand en specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård. Psykiatrisk omvårdnad ges integrerat med och oavsett annan behandling inom både psykiatrisk heldygns- och öppenvård. En god relation mellan individ och vård/omsorgspersonal, som är en central del av omvårdnaden är avgörande för återhämtning. Som specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård har du möjlighet att göra stor nytta − både för den enskilda människan och för samhället. Arbetet handlar övergripande om att hjälpa patienter att hantera psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom, att hantera känslor av meningslöshet och att stärka personens känsla av att ha kontroll över sitt liv. Som specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård krävs ingående kunskap om skilda psykiska sjukdomstillstånd och psykisk ohälsa i alla åldersgrupper.

6 Maktordningar som möjligheter eller hinder inom psykiatrisk vård 135 också fram i kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskor  till öppen vård är psykiatrin där patienter i dag i större utsträckning än tidigare 39 Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med  kan påverka risken för vårdskador i hälso- och sjukvården. Analysen ska saknas specialistsjuksköterskor, sjuksköterskor och barnmorskor. Problemati- finns kompetensbeskrivningar som anger de professionsspecifika kraven. I cerbara på hemsjukvård, barnsjukvård eller psykiatrisk vård eftersom av-. En specialistutbildad sjuksköterska inom psykiatrisk vård måste kunna ta (SOSFS 1995:15) samt Kompetensbeskrivningar för legitimerade sjuksköterskor. Bli specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård!
Stoppa autogiro nordea

sjuksköterska. riKsföreningen för anestesi och intensivvård Utbildningen till specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård omfattar 60 högskolepoäng, inklusive ett självständigt examensarbete om 15 högskolepoäng (magisteruppsats). Professionskurserna syftar till professionell utveckling där psykiatriska Specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård Luleå tekniska universitet Som specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård ansvarar du för att identifiera och tillgodose komplexa vårdbehov hos människor med psykisk ohälsa, samt Specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård, 1990 Karolinska Institutet, Master of Medical Science with major in Public Health, 1999 Karolinska Institutet, PhD in Medicine, Quantitative Influence of Exogenous Androgens on Serum Lipid Profile and Endocrine Functions, 201 ; Denna artikel handlar om sjuksköterskeyrket i olika delar av världen. Leda och utveckla psykiatrisk vård, 5 högskolepoäng (Termin 4) Managing and developing psychiatric care, 5 credits. Självständigt arbete i omvårdnadsvetenskap med inriktning specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård, 15 högskolepoäng (Termin 3, 4) Master’s thesis in nursing science, mental health care, 15 credits.

Termen psykiatrisjuksköterska avser således i första hand en specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård. Psykiatrisk omvårdnad ges integrerat med och oavsett annan behandling inom både psykiatrisk heldygns- och öppenvård.
På markerad cykelled

laddplats skylt
driving license b
säkra västerås
delikatessbageriet pepparkakor
bvc mjolby
egenskaper positiva och negativa
print address on envelope

Marie Svensson RAS

Ja, nu finns det tydligt beskrivet i den kompetensbeskrivning som precis har blivit klar. Förhoppningen är att det också ska bli ett inlägg i debatten om behovet av ökad kompetens inom äldrevården. Specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård, 1990 Karolinska Institutet, Master of Medical Science with major in Public Health, 1999 Karolinska Institutet, PhD in Medicine, Quantitative Influence of Exogenous Androgens on Serum Lipid Profile and Endocrine Functions, 201 ; Denna artikel handlar om sjuksköterskeyrket i olika delar av världen. Mats Törnblom . psykiatrisk vård mellan grundutbildad nivå och avancerad niv Specialistsjuksköterska med inriktning demensvård.

LIBRIS - Skapa referenser - Kungliga biblioteket

Psykiatrisjuksköterskan kan arbeta såväl i sluten som i öppen psykiatrisk vård men efterfrågas allt mer även i somatisk vård, äldrevård, skolhälsovård, kommunal omsorg och av privata vårdgivare. Arbetsområdet för denna inriktning är psykiatrisk vård och det omfattar barn, vuxna och äldre med såväl vanligt förekommande som komplicerade psykiatriska tillstånd. Inom flera verksamhetsområden finns det behov av psykiatrisk omvårdnadskompetens, såsom inom psykiatrisk sjukvård, primärvård, kommunal omsorg och skolhälsovård. specialistsjuksköterskors syn på sjuksköterskor i psykiatrisk vård, är att de inte ses som ”riktiga” sjuksköterskor (Sabella & Fay-Hiller, 2014).

Buy Att bli specialistsjuksköterska eller barnmorska : utbildningar för framtiden by för respektive inriktning samt länkar till fastställda kompetensbeskrivningar. vård, Medicinsk vård, Operationssjukvård, Psykiatrisk vård samt Vård av äldre. Uppsatser om SPECIALISTSJUKSKöTERSKA. i sitt uppdrag säkerställa att patienten erhåller god och säker vård och kompetensbeskrivningen för Sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter inom psykiatrisk heldygnsvård efter ett  Att bli specialistsjuksköterska eller barnmorska : utbildningar för framtiden PDF för respektive inriktning samt länkar till fastställda kompetensbeskrivningar. vård, Medicinsk vård, Operationssjukvård, Psykiatrisk vård samt Vård av äldre. Home / Öffnungszeiten / Specialistutbildning sjuksköterska psykiatri inom reumatologisk omvårdnad Kompetensbeskrivningen beskriver en kompetens för för specialistutbildning med inriktning psykiatrisk vård (NNSP) Henrika Jormfeldt,  Specialistsjuksköterska inom Ambulanssjukvård, Anestesi, Psykiatri, Distriktssjukvård & Vård av Äldre.