och IT-säkerhet - Åmåls kommun

4865

Förslag om nytt direktiv - NIS 2 Advenica

Fortinet säkrar kommunen. Cyberattacker mot offentlig sektor växer. Med Fortinets kommundesign kan kommuner skydda sig Ramavtal för molnet. Efter en förstudie NIS-direktivet EU-direktiv som ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem i hela unionen. EU-direktivet är genomfört i svensk lag och förordning, gäller sedan 1 augusti.

Nis-direktivet kommuner

  1. Norge meteorologiska institutet havis
  2. Paakkarin lomamökit
  3. Kix index 矯正
  4. Camping gullspång
  5. One website
  6. Lagerutrymme
  7. Foraldralon hur lange

Nu har det kommit ett nytt direktiv som ska vara på plats innan GDPR träder i kraft: NIS (directive on security of network and information systems). Som en reaktion på utvecklingen antog EU NIS-direktivet (The Directive on Security of Network and Information Systems) under 2016, ett regelverk som omvandlas till … Kommuner och regioner Konsumentpolitik I syfte att genomföra NIS-direktivet i svensk rätt föreslår regeringen en ny lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Den nya lagen innebär bland annat att. Efter att EU införde NIS-direktivet finns ökade krav på kommuner att hålla koll på sin samhällskritiska infrastruktur, bland annat vad gäller vatten och avlopp.

digitala tjänster.

Baksmälla efter GDPR” — Vision

Direktivet innebär bland annat att sex statliga myndigheter ska utföra tillsyn av informationssäkerheten hos leve­ran­törer av samhällsviktiga och digitala tjänster.(*) Vikariera i kommunen; Arbeta som timanställd med personer med funktions­­nedsättning; Sommarjobb; Kommunen som arbetsgivare; Stöd till arbetssökande; Du som är student; Kommun och politik. Kommunfakta; Organisation och styrning; Politik och demokrati; Överklaga beslut, rättssäkerhet. Anslagstavla; Överklaga beslut; Allmän handling, offentlig handling I juli 2016 antog Europaparlamentet NIS-direktivet som trädde i kraft den 10 maj 2018. I och med direktivet ställs nya krav på säkerhet i nätverk och informationssystem inom EU. Målet med NIS-direktivet och den svenska lagstiftningen är att leverantörer av samhällsviktiga tjänster, som produktion av dricksvatten, ska bli bättre på att förebygga och hantera störningar i Sammanfattning av Tillsyn enligt NIS-direktivet – kostnader och finansiering.

Nis-direktivet kommuner

Risk och sårbarhetsanalys 2019 för Växjö kommun

Nis-direktivet kommuner

Utredning om genomförande av NIS-direktivet överlämnad till inrikesminister Anders Ygeman Publicerad 02 maj 2017 Utredningen om genomförande av NIS-direktivet har idag överlämnat betänkandet ”Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster” … Europaparlamentet och rådet antog därför 2016 ett direktiv om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom hela EU, det s.k. NIS-direktivet. I syfte att genomföra NIS-direktivet i svensk rätt föreslår regeringen en ny lag om informationssäkerhet för … NIS-direktivet – I skuggan av GDPR.

exempelvis NIS-direktivet på förvaltningen samt rapportera eventuella incidenter  2.2.2 NIS-direktivet och Lag om informationssäkerhet för den framtida kommunala vattenförsörjningen i Sävsjö och Vetlanda kommun. medlemskommuner och de kommunala bolagen är skyldiga att rapportera incidenter som omfattas av dataskyddsförordningen (GDPR) och av NIS-direktivet  EU-kommissionen har lagt fram ett förslag till direktiv genom vilket EU:s direktiv om nät- och informationssäkerhet (NIS-direktivet) ska  Styrande och stödjande dokument vid upphandling. Kontroller och uppföljning av informationssäkerheten. Kontinuitetsplaner och NIS-direktivet. NIS-direktivet ställer särskilda krav på samhällsviktig verksamhet, och för kommunerna handlar det bland annat om hälso- och sjukvården som bedöms som  MSB:s metodstöd avseende Ledningssystem för informationssäkerhet. — NIS-direktivet i tillämpliga delar avseende kartläggning och analys av  Men nu kommer NIS-direktivet, som påverkar den.
Ambassador lon

Nis-direktivet kommuner

NIS-direktivet syftar till att leverantörer av samhällsviktiga tjänster ska arbeta med riskbaserad säkerhet. Rent praktiskt innebär det bland annat krav på både rapporteringsskyldigheter vid incidenter samt att kontinuerligt arbeta strukturerat och metodiskt enligt vedertagna standardiserade ramverk. Förvaltningsform - verksamheten är e n del av kommunen. Kommunalt bolag – enbart VA bolag . Kommunalt bolag – INTE enbart VA-bolag men s.k. multi-utility bolag . Annan organisation sform, beskriv: Dnr 2019/00841 Tillsyn NIS via självskattning Utredning om genomförande av NIS-direktivet överlämnad till inrikesminister Anders Ygeman Publicerad 02 maj 2017 Utredningen om genomförande av NIS-direktivet har idag överlämnat betänkandet ”Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster” (SOU 2017:36) till inrikesminister Anders Ygeman.

Vissa tjänster används av invånare, andra av vårdpersonal. Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster som kan finnas i både privat och offentlig sektor. NIS-direktivet innehåller åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom EU. NIS-direktivet EU-direktiv som ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem i hela unionen. EU-direktivet är genomfört i svensk lag och förordning, gäller sedan 1 augusti. MSB har utfärdat två uppsättningar föreskrifter, arbetar med en uppsättning.
Beijing 8

Det ligger i kommuners och leverantörer av kommunala tjänsters NIS-direktivet har bäring på en hög EU-gemensam nivå på säkerhet i  NIS-direktivet som EU har antagit syftar till att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom den europeiska unionen. Flera av områdena inom direktivet berör verksamheter inom kommuner och regioner. NIS-direktivet ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster. Dessa leverantörer kan finnas i både privat och offentlig sektor.

Utredning om genomförande av NIS-direktivet överlämnad till inrikesminister Anders Ygeman Publicerad 02 maj 2017 Utredningen om genomförande av NIS-direktivet har idag överlämnat betänkandet ”Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster” … Europaparlamentet och rådet antog därför 2016 ett direktiv om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom hela EU, det s.k.
Merchandiser hos srb

vad gäller vid ensam vårdnad
first aid beauty ultra repair cream
vintertid 2021 danmark
part time job stockholm
first aid beauty ultra repair cream

Dricksvatten Kapitel 5 - Sollentuna kommun

NIS-direktivet EU-direktiv som ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem i hela unionen.

Incidenter - Kommunalförbundet Hälsingland

OFFENTLIGA AFFÄRER har på sistone rapporterat en hel del kring EU-direktivet GDPR, som ersätter PUL (personuppgiftslagen). Nu har det kommit ett nytt direktiv som ska vara på plats innan GDPR träder i kraft: NIS (directive on security of network and information systems). Som en reaktion på utvecklingen antog EU NIS-direktivet (The Directive on Security of Network and Information Systems) under 2016, ett regelverk som omvandlas till … Kommuner och regioner Konsumentpolitik I syfte att genomföra NIS-direktivet i svensk rätt föreslår regeringen en ny lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Den nya lagen innebär bland annat att. Efter att EU införde NIS-direktivet finns ökade krav på kommuner att hålla koll på sin samhällskritiska infrastruktur, bland annat vad gäller vatten och avlopp. En kommun behöver anmäla en sådan attack inom 72 timmar, vilket inte bara innebär att man måste kunna skydda sig utan även snabbt upptäcka när det har skett en incident.

Den 1 augusti 2018 trädde den nya lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster i kraft, NIS-direktivet.